Přehled komplexních služeb, které poskytujeme našim zákazníkům

 • Dodávky nových i použitých EUR palet
 • Dodávky atypických palet
 • Dodávky průmyslových palet
 • Dodávky tepelně ošetřených palet
 • Oprava poškozených palet
 • Výkup poškozených palet
 • Likvidace palet
 • Zásobování palet vlastní nebo smluvní dopravou formou just in-time
 • Zajištění stálé zásoby palet pro Vaši operativní potřebu ( konsignační sklad )
 • Kontrola garance kvality nakupovaných / převzatých palet


Dále navíc poskytujeme v rámci paletového hospodářství tyto následující služby

 • Komplexní organizace paletového hospodářství dle požadavků objednatele
 • Administrativní evidence paletového hospodářství včetně periodických kontrol, vedení a archivace potřebných dokladů
 • Vedení paletových kont dle jednotlivých odběratelů
 • Vyřizování reklamací
 • Nakládka a vykládka palet
 • Třídění palet dle vnitřních předpisů a norem odběratele
 • Čištění a drobné opravy či úpravy palet
 • Razítkování / vypalování palet dle požadavků odběratele
 • Zajištění provozu i vpřípadě mimořádných okolností ( víkendy, svátky apod )
 • Zavážení palet přímo do výroby